ELFT - Általános Iskolai Szakcsoport

XXVIII. Öveges József Kárpát-medencei Fizikaverseny

„… minden ismeret még gyönyörűbbé teszi előttünk a világot.”
Öveges József          


Öveges József Fizikaverseny


A XXVIII. ÖVEGES JÓZSEF KÁRPÁT-MEDENCEI FIZIKAVERSENY KIÍRÁSA

2017-2018. TANÉV


A verseny meghirdetője és rendezője: Eötvös Loránd Fizikai Társulat.

Társrendezők:

 • Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,

 • Kazinczy Ferenc Gimnázium, Győr.

A verseny célja: tehetségnevelés (problémamegoldó, megfigyelő, kísérletező, szövegértési, lényeglátó képességek fejlesztése, stb.), a fizika tanulás népszerűsítése, kapcsolatok kialakítása az anyaországi és a határon túli résztvevők (tanárok, tanulók) között.

A verseny hivatalos nyelve: magyar

A verseny kategóriái:

 • az 1-2. forduló egységes (általános- és középiskolás diákok azonos feladatsort kapnak és közös az értékelés),

 • a 3. fordulóban általános- és középiskolai kategória (a bejutásban, az értékelésben)


A jelentkezés és a részvétel feltételei: részt vehet minden, legfeljebb 8. osztályos tanuló.

A versenyen használható eszköz:

 • íróeszköz,
 • számológép,
 • a rendezők által biztosított kísérleti eszközök (a döntőn).

A versenyen való részvétel kizáró okai:

 • meg nem engedett eszközök használata,
 • a felügyelő tanár utasításainak figyelmen kívül hagyása,
 • a verseny helyszínének engedély nélküli elhagyása.


A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

A verseny tematikája a magyarországi fizika kerettantervekre épül (7. és 8. évfolyam). A versenyre való felkészüléshez felhasználható bármely Magyarországon forgalomban levő fizika tankönyv és ismeretterjesztő könyv.

A fizikatörténeti feladat témája:

Eötvös Loránd (2018-ban lesz születésének 170. éve) és Öveges József élete, munkássága (utóbbi csak a döntőn).

A felkészüléshez javasolt irodalom:

Nevezési díj: Magyarországi versenyzőknek 1000 Ft/tanuló.

A nevezési díjat részben vagy egészben átvállalhatja az iskola, alapítvány, vagy bármely más szervezet, vagy magánszemély.

Az ELFT Titkársága az átutalásos számlák kiállítását a pótnevezés lezárulása (november 17.) után kezdi meg.

A pontos számlázási és postázási adatokat a regisztrációnál kell megadni. Tankerületnek kért számla esetén kérjük, adják meg a Tankerület adószámát és az iskola tankerületi egységkódját!

Kérjük, lehetőleg átutalással fizessék ki a nevezési díjat; a közlemény rovatban tüntessék fel az Öveges versenyt, az iskola nevét és városát, vagy a kézhez kapott számla sorszámát. A banknál teljesíthető készpénz befizetési megbízást kérjük mellőzni. Ha mégis ezt a módot választják, az összes nevezési díjat 200,- Ft-tal szükséges megnövelni. Szükség esetén csekk is igényelhető az ELFT Titkárságától (06-1-201-8682, elft@elft.hu).

A feladatlapot az töltheti le, aki az 1. forduló napjáig rendezi az anyagiakat és a befizetést igazoló dokumentumot elektronikusan feltölti a nevezési honlapon, a PÉNZÜGY menüpontban 2018. február 05-ig.

(Bármilyen elektronikus formátum elfogadott, pl.: jpg, png, pdf, doc, ....)


A nevezés módja:
A www.ovegesfizikaverseny.samfules.hu honlapon keresztüli online nevezés.


A nevezés határideje: 2017. november 10, pótnevezés emelt nevezési díjjal ( 1500 Ft/tanuló) november 17-ig

Ezt követően a nevezési felület nem működik.

A nevezés elfogadásáról a honlapon és e-mailben értesítést küldünk.

Feltétele a határidőre nevezés. (Az iskola és az összes induló tanuló nevezése!)

Az ELFT titkársága a számlát a véglegesített nevezéshez küldi, így november 17 után állítanak ki számlákat.

Február 5-ig lesz lehetőség a befizetés igazolására.


A határon túli magyar anyanyelvű tanulók versenyeztetése az előző évhez hasonlóan történik.


1. (iskolai) forduló: 2018. február 06. (kedden) 14.00 – 16.00

Az 1. forduló témája legkésőbb szeptember 15-ig kerül meghatározásra. Tájékoztatás a honlapon keresztül.

Számolásos és teszt feladatokat kell megoldania a tanulóknak. Íróeszköz, számológép használható.

A feladatlapokat a verseny napján, 12 órától lehet letölteni a www.ovegesfizikaverseny.samfules.hu honlapról bejelentkezés után.

A feladatok szükséges számban való sokszorosítását az iskolákban kérjük elvégezni.

A javítási útmutató 2018. február 06-én 16 órától tölthető le a fenti honlapról.

A feladatok javítása helyben történik, a megírt dolgozatokat nem kell beküldeni, kérjük megőrizni a tanév végéig.


A tanulók által elért pontszámokat a www.ovegesfizikaverseny.samfules.hu honlap megfelelő részébe (STATISZTIKA) kell beírni, legkésőbb 2018. február 20-ig.

A statisztikai felületre feltöltött versenyzők száma nem lehet több a benevezett tanulók számánál!

Akik a megadott határidőig nem töltik ki a statisztikai lapot, a további versenyből kizárják magukat (a rendszer nem enged belépést az adott menüpontba).


A 2. fordulóba bekerültek nevét (a benevezettek kb. 35%-át), a forduló helyszínét a honlapjainkon tesszük közzé 2018. február 27-ig.


2. (megyei/fővárosi) forduló: 2018. március 20. (kedd) 14.00 – 16.00

A 2. fordulóban számolásos-, teszt- és fizikatörténeti (Eötvös) feladatokat kell megoldania a tanulóknak. A szükséges ismeretanyag szintén szeptember 15-ig kerül meghatározásra és közzétéve a honlapon.

A feladatsor zárt borítékban érkezik a megyei (budapesti) versenyt rendező iskolákhoz 2018. március 15-ig.

A dolgozatokat legkésőbb másnap, március 21-én, szerdán kérjük postára adni Zubonyainé Pelka Zsuzsa titkár (ELFT 1092 Budapest, Ráday utca 18. földszint III.) címére.


A döntőbe kerültek nevét honlapjainkon tesszük közzé 2018. április 23-ig. (Itt kell április 27-ig regisztrálni a tanulót és kísérőjét, valamint megrendelni a döntőre a szolgáltatásokat.)


3. forduló (országos döntő): 2018. május 25-26-27.

Helyszín: Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium.

A döntőben a versenyzőknek számolással megoldható feladatok mellett fizikai összefüggéseket megállapító (teszt típusú) „gondolkodtató” feladatokat kell megoldani. Önállóan kell elvégezni és értékelni egy mérőkísérletet, fizikatörténeti (Eötvös, valamint Öveges József élete és munkássága) kérdésekre kell válaszolni, továbbá egy bemutatott fizikai jelenségre kell magyarázatot adni. A teljes általános iskolai fizika tananyag ismerete szükséges.


A továbbjutás feltétele, módja az egyes fordulókból:

A 2. fordulóba az online kitöltött statisztikai lapon szereplő legjobbak közül, az összes benevezett kb. 35%-a kap meghívást.

A 3. fordulóban a legjobb, várhatóan kb. 70 versenyző vesz részt, az 1. fordulóba nevezett általános iskolában-gimnáziumban tanulók arányában.


Az eredmények közzétételének módja:

Az egyes fordulók és a döntő eredményeit a www.ovegesfizikaverseny.samfules.hu és a www.kfki.hu/elftaisk honlap Öveges Verseny linkjén tesszük közzé.

Az országos döntőről

 • külön kiadvány készül (többek között a következő évek felkészülését segítő céllal), amely az ELFT Titkárságán korlátozott számban beszerezhető.

 • a Fizikai Szemlében közöljük a verseny feladatait, és az elért eredményeket.


Díjazás:

Az országos döntő valamennyi résztvevője és felkészítő tanára emléklapot, a legjobb megoldók a következő kategóriáknak megfelelően:

 • számolásos feladatok,
 • tesztkérdések,
 • fizikai mérőkísérleti feladat,
 • fizikai jelenség elemző feladat,
 • fizikatörténeti feladat
oklevelet kapnak.

A helyezetteket külön díjazzuk általános iskolai és középiskolai kategóriában.

Az összetett kategóriában (a teljes feladatsor megoldását figyelembe véve) várhatóan

 • a 90 % feletti eredményt 1. díjjal,
 • a 80 – 89 % közötti eredményt 2. díjjal,
 • a 70 – 79 % közötti eredményt 3. díjjal
jutalmazza a Versenybizottság.

Ettől a dolgozatok értékelése során szerzett tapasztalata alapján eltérhet a Zsűri.

Az abszolút összetett kategóriában (általános – és középiskolások közös értékelésében) a legjobb eredményt elérő versenyző és felkészítő tanára az ELFT Általános Iskolai Oktatási Szakcsoportjának erre a célra alapított Öveges Érmét kapja.

A felkészítő kollégák számára 2014-ben alapított Csákány Antalné és Rónaszéki László díjról részleteket a honlapon olvashatnak.

A szponzorok könyvekkel, vásárlási utalvánnyal, és egyéb tárgyakkal járulhatnak hozzá a versenyzők és a felkészítő tanárok díjazásához.


A szervezők elérhetősége: ovegesfizikaverseny@gmail.com


Lévainé Kovács Róza
elnök

06-20-9621397

Kovács Bernadett
ügyvezető

06-1-2018682

Reszegi Miklós
az online rendszer működtetője

06-70-6068704


Javasoljuk, folyamatosan kísérjék figyelemmel honlapjainkat, a regisztráció alkalmával megadott e-mailjeiket és Moróné Tapody Éva hírlevelét, ahol folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklődőket a versennyel kapcsolatos aktuális tudnivalókról.


A korábbi évek versenyanyagai megrendelhetők a verseny honlapján, a kiadványok az Eötvös Loránd Fizikai Társulat titkárságán (06-1-201-8682, elft@elft.hu).