ELFT - Általános Iskolai Szakcsoport

XXIX. Öveges József Kárpát-medencei Fizikaverseny

„Semmiből nem lesz semmi!”
Öveges József          


Öveges József Fizikaverseny

A XXIX. ÖVEGES JÓZSEF KÁRPÁT-MEDENCEI FIZIKAVERSENY KIÍRÁSA

2018-2019. TANÉV

 

A verseny meghirdetője és rendezője: Eötvös Loránd Fizikai Társulat.

Társrendezők:

 • Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,

 • Kazinczy Ferenc Gimnázium, Győr.

A verseny célja: tehetségnevelés (problémamegoldó, megfigyelő, kísérletező, szövegértési, lényeglátó képességek fejlesztése, stb.), a fizika tanulás népszerűsítése, kapcsolatok kialakítása az anyaországi és a határon túli résztvevők (tanárok, tanulók) között.

A verseny hivatalos nyelve: magyar

A verseny kategóriái:

 • az 1-2. forduló egységes (általános- és középiskolás diákok azonos feladatsort kapnak és közös az értékelés),

 • a 3. fordulóban általános- és középiskolai kategória (a bejutásban, az értékelésben)

A jelentkezés és a részvétel feltételei: részt vehet minden, legfeljebb 8. osztályos tanuló.

A versenyen használható eszköz:

 • íróeszköz,
 • számológép,
 • a rendezők által biztosított kísérleti eszközök (a döntőn).

A versenyen való részvétel kizáró okai:

 • meg nem engedett eszközök használata,
 • a felügyelő tanár utasításainak figyelmen kívül hagyása,
 • a verseny helyszínének engedély nélküli elhagyása.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

A verseny tematikája a magyarországi fizika kerettantervekre épül (7. és 8. évfolyam). A versenyre való felkészüléshez felhasználható bármely Magyarországon forgalomban levő fizika tankönyv és ismeretterjesztő könyv.

A fizikatörténeti feladat témája:

 • James Watt élete, munkássága és a magyarországi vasút születése (2019-ben lesz Watt halálának 200. éve) és

 • Öveges József élete, munkássága (utóbbi csak a döntőn).

A felkészüléshez javasolt irodalom:

  1. James Watt életéről és munkásságáról a verseny honlapján érhető el Horváth Norbert összeállítása,

  2. A magyarországi vasút születéséről: http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/civilizacio/az-elso-vasut

  3. Öveges Józsefről a verseny honlapján található anyag elegendő.

  Minden javasolt irodalom megtalálható a verseny honlapján az IRODALOM menüpont alatt.

A téma iránt érdeklődők számára további érdekesség:
http://www.sinekvilaga.hu/documents/archive/Sinek_Vilaga_2006_3-4.pdf

Nevezési díj: Magyarországi versenyzőknek 1000 Ft/tanuló.

A nevezési díjat részben vagy egészben átvállalhatja az iskola, alapítvány, vagy bármely más szervezet, vagy magánszemély.

Az ELFT Titkársága az átutalásos számlák kiállítását a pótnevezés lezárulása (november 17.) után kezdi meg.

A pontos számlázási és postázási adatokat a regisztrációnál kell megadni. Tankerületnek kért számla esetén kérjük, adják meg a Tankerület adószámát és az iskola tankerületi egységkódját!

Kérjük, lehetőleg átutalással fizessék ki a nevezési díjat; a közlemény rovatban tüntessék fel az Öveges versenyt, az iskola nevét és városát, vagy a kézhez kapott számla sorszámát. A banknál teljesíthető készpénz befizetési megbízást kérjük mellőzni. Ha mégis ezt a módot választják, az összes nevezési díjat 200,- Ft-tal szükséges megnövelni. Szükség esetén csekk is igényelhető az ELFT Titkárságától (06-1-201-8682, elft@elft.hu).

A feladatlapot az töltheti le, aki az 1. forduló előtt rendezi az anyagiakat és a befizetést igazoló dokumentumot elektronikusan feltölti a verseny honlapján, a PÉNZÜGY menüpontban, 2019. február 1-ig.

(Bármilyen elektronikus formátum elfogadott, pl.: jpg, png, pdf, doc, ....)


A nevezés módja:
A www.ovegesfizikaverseny.samfules.hu honlapon keresztüli online nevezés.

  Azon iskoláknak, akik előző év(ek)ben már regisztráltak, ÚJRA KELL REGISZTRÁLNIUK!

  A nevezés folyamata:
   I. Iskola regisztrációja -- "NEVEZÉS ISKOLA" menüpont
   II. Versenyző(k) regisztrációja -- Iskola regisztrációja UTÁN!!
    • Bejelentkezés
    • ISKOLA ADATAI -- Tagintézmények megadása
    • ISKOLA ADATAI -- Fizika tanárok megadása
    • NEVEZÉS TANULÓ
   III. PÉNZÜGY
    Az ELFT titkársága a számlát a véglegesített nevezéshez küldi, így a pótnevezés lezárása után állítanak ki számlát!


A nevezés határideje:

  2018. november 9, pótnevezés emelt nevezési díjjal ( 1500 Ft/tanuló) november 16-ig.

  Ezt követően nevezés nem lehetséges!

  A nevezés elfogadásáról a verseny honlapján és e-mailben értesítést küldünk.

  Feltétele a határidőre nevezés (az iskola és az összes induló tanuló nevezése).


A határon túli magyar anyanyelvű tanulók versenyeztetése az előző évhez hasonlóan történik.


1. (iskolai) forduló:

  2019. február 5. (kedden) 1400 – 1600


Az 1. forduló témája legkésőbb szeptember 30-ig kerül meghatározásra. Tájékoztatás a verseny honlapján a TEMATIKA menüpontban.

Számolásos és teszt feladatokat kell megoldania a tanulóknak. Íróeszköz, számológép használható.

A feladatlapokat a verseny napján, 12 órától lehet letölteni a www.ovegesfizikaverseny.samfules.hu honlapról bejelentkezés után az 1. FORDULÓ – FELADATLAP menüpontban.

A feladatok szükséges számban való sokszorosítását az iskolákban kérjük elvégezni.

A javítási útmutató 2019. február 5-én 16 órától tölthető le a verseny honlapjáról az 1. FORDULÓ – MEGOLDÁS menüpontban.

A feladatok javítása helyben történik, a megírt dolgozatokat nem kell beküldeni, kérjük megőrizni a tanév végéig.


A tanulók által elért pontszámokat a www.ovegesfizikaverseny.samfules.hu honlapon, bejelentkezés után az 1. FORDULÓ – STATISZTIKA menüpontban kell beírni, legkésőbb 2019. február 19-ig.

A statisztikai felületre feltöltött versenyzők száma nem lehet több a benevezett tanulók számánál!

Akik a megadott határidőig nem töltik ki a statisztikai lapot, a további versenyből kizárják magukat (a rendszer nem enged belépést az adott menüpontba).


A 2. fordulóba bekerültek nevét (a benevezettek kb. 35%-át), a forduló helyszínét a honlapjainkon (http://ovegesfizikaverseny.samfules.hu, és a www.kfki.hu/elftaisk honlap Öveges verseny linkjén) tesszük közzé 2019. február 26-ig.


2. (megyei/fővárosi) forduló:

  2019. március 19. (kedd) 1400 – 1600


A 2. fordulóban számolásos-, teszt- és fizikatörténeti (James Watt) feladatokat kell megoldania a tanulóknak. A szükséges ismeretanyag szintén szeptember 30-ig kerül meghatározásra és közzétéve a verseny honlapján a TEMATIKA menüpontban.

A feladatsor zárt borítékban érkezik a megyei (budapesti) versenyt rendező intézményhez 2019. március 15-ig.

A dolgozatokat legkésőbb másnap, március 20-án, szerdán kérjük postára adni Zubonyainé Pelka Zsuzsa titkár (ELFT 1092 Budapest, Ráday utca 18. földszint III.) címére.

A döntőbe kerültek nevét honlapjainkon (http://ovegesfizikaverseny.samfules.hu, és a www.kfki.hu/elftaisk honlap Öveges verseny linkjén) tesszük közzé 2019. április 23-ig.

A döntőbe április 26-ig kell regisztrálni a tanulót és kísérőjét, valamint megrendelni a döntőre a szolgáltatásokat.


3. forduló (országos döntő):

  2019. május 24-25-26.

  Helyszín: Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium.


A döntőben a versenyzőknek számolással megoldható feladatok mellett fizikai összefüggéseket megállapító (teszt típusú) „gondolkodtató” feladatokat kell megoldani. Önállóan kell elvégezni és értékelni egy mérőkísérletet, fizikatörténeti (Watt, valamint Öveges József élete és munkássága) kérdésekre kell válaszolni, továbbá egy bemutatott fizikai jelenségre kell magyarázatot adni. A teljes általános iskolai fizika tananyag ismerete szükséges.


A továbbjutás feltétele, módja az egyes fordulókból:

  A 2. fordulóba az online kitöltött statisztikai lapon szereplő legjobbak közül, az összes benevezett kb. 35%-a kap meghívást.

  A 3. fordulóban a legjobb, várhatóan kb. 70 versenyző vesz részt, az 1. fordulóba nevezett általános iskolában-gimnáziumban tanulók arányában.


Az eredmények közzétételének módja:

Az egyes fordulók és a döntő eredményeit a www.ovegesfizikaverseny.samfules.hu és a www.kfki.hu/elftaisk honlap Öveges Verseny linkjén tesszük közzé.

Az országos döntőről

 • külön kiadvány készül (többek között a következő évek felkészülését segítő céllal), amely az ELFT Titkárságán korlátozott számban beszerezhető.

 • a Fizikai Szemlében közöljük a verseny feladatait, és az elért eredményeket.


Díjazás:

Az országos döntő valamennyi résztvevője és felkészítő tanára emléklapot, a legjobb megoldók a következő kategóriáknak megfelelően:

 • számolásos feladatok,
 • tesztkérdések,
 • fizikai mérőkísérleti feladat,
 • fizikai jelenség elemző feladat,
 • fizikatörténeti feladat
oklevelet kapnak.

A helyezetteket külön díjazzuk általános iskolai és középiskolai kategóriában.

Az összetett kategóriában (a teljes feladatsor megoldását figyelembe véve) várhatóan

 • a 90 % feletti eredményt 1. díjjal,
 • a 80 – 89 % közötti eredményt 2. díjjal,
 • a 70 – 79 % közötti eredményt 3. díjjal
jutalmazza a Versenybizottság.

Ettől a dolgozatok értékelése során szerzett tapasztalata alapján eltérhet a Zsűri.

Az abszolút összetett kategóriában (általános – és középiskolások közös értékelésében) a legjobb eredményt elérő versenyző és felkészítő tanára az ELFT Általános Iskolai Oktatási Szakcsoportjának erre a célra alapított Öveges Érmét kapja.

A felkészítő kollégák számára 2014-ben alapított Csákány Antalné és Rónaszéki László díjról részleteket a verseny honlapján az AKTUALITÁS menüpontban olvashatnak.

Az ismeretterjesztő folyóiratok szerkesztősége előfizetéssel, valamint különszámok felajánlásával, a könyvkiadók pedig jutalomkönyvek felajánlásával, a szponzorok vásárlási utalvánnyal, és egyéb tárgyakkal járulhatnak hozzá a versenyzők és a felkészítő tanárok díjazásához.


A szervezők elérhetősége: ovegesfizikaverseny@gmail.com


Lévainé Kovács Róza
elnök

06-20-9621397

Kovács Bernadett
ügyvezető

06-1-2018682

Reszegi Miklós
az online rendszer működtetője

06-70-6068704


Javasoljuk, folyamatosan kísérjék figyelemmel honlapjainkat, a regisztráció alkalmával megadott e-mailjeiket és Moróné Tapody Éva hírlevelét, ahol folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklődőket a versennyel kapcsolatos aktuális tudnivalókról.


A korábbi évek versenyanyagai megrendelhetők a verseny honlapján, a kiadványok az Eötvös Loránd Fizikai Társulat titkárságán (06-1-201-8682, elft@elft.hu).